BG

EN

 • 1
 • 2
 • 3

Нашите основни ценности и цели

Основните цели на „Силвикс” ООД са съобразени с целите на професията, регламентирани от Международната федерация на счетоводителите:

 • да работи съгласно най-високите стандарти за професионализъм;
 • да поддържа най-високо ниво на изпълнение;
 • да отговаря на изискванията на обществените интереси – поддържането на цялостта и ефективността на финансовите отчети.

Тези цели изискват целият персонал на „Силвикс” да отдава най-голямо значение на следните ценности:

 • Надеждност – на информацията и информационните системи
 • Професионализъм – екипът на „Силвикс” ООД да притежава висок професионализъм
 • Качество на услугите – всички услуги да бъдат извършени съгласно най-високите стандарти за изпълнение
 • Увереност – клиентите трябва да се чувстват сигурни, че съществува рамка за професионална етика, която ръководи представянето на тези услуги.
 • Колегиалност – в рамките на дружеството и работната среда, която се обуславя от цялостност, взаимно сътрудничество и конструктивен диалог
 • Независимост– като фундаментален професионален принцип при изразяване на одиторско мнение и по отношение на позицията ни спрямо клиента
 • Актуалност – Ние считаме за наше задължение да информираме клиентите си за всички новости, които влияят на техния бизнес и възможностите за неговото развитие.
 • Оптималност и адекватност – стремежът ни е ориентиран към това да се съобразяваме с индивидуалните потребности и нужди на клиента, като в съответствие с това му предложим най-оптималното, рентабилно и гъвкаво решение.
 • Отзивчивост - Клиентите ни трябва да се чувстват сигурни, че ние проявяваме постоянна ангажираност и задълбоченост по отношение на тяхната работа и сме готови да откликнем във всеки един момент на евентуален техен проблем или казус, който изисква своевременно и бързо решение.
 • Комплексност – винаги се стремим да подхождаме комплексно към проблематиката на клиента без да се ограничаваме единствено до договорно дефинираните ни задачи и ангажименти