BG

EN

  • 1
  • 2
  • 3

Нашият екип и работна среда

Ние силно ценим и вярваме в лоялността, предаността и професионалните умения на нашия екип от служители. “Силвикс” ООД се ангажира с професионалното израстване на всеки служител както и с осигуряването на безопасна, здравословна и комфортна работна среда.

Нашата работна среда винаги е вдъхновена от конструктивни и приятелски взаимоотношения между хората, работещи за екипа на Силвикс ООД. Насърчаваме независимостта и професионализма на служителите ни за допринасяне на лична отдаденост и ангажираност на всеки един към това, което принципно се приема просто като „работа”.

Нашата организационна структура е по-скоро хоризонтална (координативна) отколкото вертикална (субординативна), поощряваща по – висока креативност, способност за откритото общуване и екипна нагласа.

Екипът ни се състои от 20 души.