BG

EN

  • 1
  • 2
  • 3

УСЛУГИ

"Силвикс" ООД предоставя професионални ориторски услугии договорни процедури в съответствие с коректните изисквания на клиента и при спазване изискванията на международните одиторски стантарти.

ВИЖ ПОВЕЧЕ...

ИСТОРИЯ

Силвикс ООД е на пазара за одиторски и счетоводни услуги от почти 20 години. Компанията е сред най-ранно създадените одиторски компании от съживяването на професията през 1991 до днес.

ВИЖ ПОВЕЧЕ...

ЕКИП

Ние силно ценим и вярваме в лоялността, предаността и професионалните умения на нашия екип от служители. “Силвикс” ООД се ангажира с професионалното израстване на всеки служител както и с осигуряването.....

ВИЖ ПОВЕЧЕ...

Добре дошли!

"Силвикс" ООД е специализирано одиторско предприятие, член на инстирута на дипломираните експерт-счетоводители в България, регистриран одитор №91.

Дейност

  • Независим финансов одит
  • Счетоводни услуги
  • Данъчни консултации

ВИЖ ПОВЕЧЕ...

Основни цели

  • да работи съгласно най-високите стандарти за професионализъм;
  • да поддържа най-високо ниво на изпълнение;

ВИЖ ПОВЕЧЕ...