BG

EN

  • 1
  • 2
  • 3

Независим финансов одит

„Силвикс” ООД има богата одиторска практика, базираща се на най-високи стандарти и методологии в областта на одита.  Полагаме усилия ежедневно да следим динамиката в последните тенденции (технологични, икономически, теоретични), за да се осъвършенстваме и да можем да Ви бъдем максимално полезни.

Наше основно професионално кредо е изключителна прецизност и акуратност  по отношение на всеки един ангажимент!

Одиторските услуги, които прдлагаме включват:

  • Одит на годишни индивидуални  и консолидирани финансови отчети
  • Преглед на междинни индивидуални и консолидирани финансови отчети
  • Одит на проекти, финансирани по европейски фондове и програми
  • Ангажименти за преглед на финансова информация
  • Ангажименти за извършване на договорени процедури
  • Ангажименти за изразяване на сигурност
  • Вътрешен одит