BG

EN

  • 1
  • 2
  • 3

Счетоводни услуги

Разполагаме с екип от специалисти в областта на счетоводството и контрола. Предлаганите от нас счетоводни услуги включват:

  • Съставяне на Годишни финансови отчети
  • Текущо счетоводно отчитане
  • Счетоводни консултации
  • Счетоводен анализ
  • Трудово-правни консултации