BG

EN

  • 1
  • 2
  • 3

За учредителите

Виолета Петрова Михайлова е ДЕС, практикуващ от 1992 г. Тя е учредител на СОП „Силвикс” ООД и е сред първите дипломирани експерт счетоводители в България, член на ИДЕС. Активно е участвала в съживяването и развитието на професията в България чрез приноса й за развитие на теоретичната база и утвърждаване на професионални практики.

Участвала е :

  • в Управителния и Дисциплинарния Съвет на ИДЕС :
  • в изпитни комисии за придобиване правоспособност на одитори   

Притежава сертификат:

  • За одитиране на застрахователни дружества
  • За лектор по МСС
  • За лектор по МОС

През  годините е извършила около 1 000 одита, при които нейното одиторско мнение винаги е било независимо и надеждно.

Румяна Петкова Василева – Дипломиран експерт счетоводител с дългогодишна практика, член на ИДЕС

  • Притежава сертификат за одитиране на застрахователни дружества